Handelsbetingelser

På lysogfrys.dk oplyses varens væsentlige egenskaber, hvorved specifikke egenskaber til tider er udeladt til fordel for overblikket. For produktblade eller yderligere oplysninger/spørgsmål til vores produkter opfordrer vi dig til at kontakte os og vi vil gøre os umage for at svare på dine sørgsmål. Vores kontaktinformation kan findes i fanen ´kontakt os´.

Priser:

Alle priserne er dagspriser og kun gældende på bestillingsdagen. Priserne ændres løbende - og ofte fra dag til dag. køber bliver faktureret til den pris, der er gældende på bestillingsdagen, såfremt lysogfrys.dk accepterer ordren. Alle priser er vist inkl. moms.

Alle priser er oplyst i møntfoden DKK og er gældende både inden for og uden for Danmarks grænser. Ved forsendelser udenfor Danmarks grænser henvises specifikt til fanen ´International Levering´ som specificerer betingelserne for sådanne leverancer.

Betaling:

Sikkerheden i forbindelse med pengetransaktioner samt persondata er toppriotet hos lysogfrys.dk. Dine kortoplysninger du indtaster ved køb af varer bliver sendt direkte til Nets (tidligere PBS) i krypteret form (SSL) som det kun er dig og Nets der kan læse. Der er således ingen andre der ser eller gemmer oplysningerne om dig. Hverken lysogfrys.dk eller tredjepart har mulighed for at tilgå disse informationer og oplysninger.

De eneste persondata der gemmes af lysogfrys.dk er med formålet at levere din bestilte vare - og omfatter udelukkende (Navn, Adresse, Telefonnummer samt E-mail).

Hos lysogfrys.dk kan du betale med føgende betalingskort: Dankort, VISA, Mastercard, Maestro, eDankort samt VISA Electron. Beløbet bliver først fratrukket din konto, når varerne afsendes fra vort lager. Desuden tilbyder vi også betaling med Mobilepay og bankoverførsel. Obs! Ved bankoverførsel er du ikke beskyttet af indsigelsesordningen.

Der tages ikke gebyr ved betaling på lysogfrys.dk.

Der kan aldrig trækkes et større beløb end det, du har godkendt ved købet.
Når du handler med lysogfrys.dk indgås aftaler på dansk (eller engelsk hvis du som kunde ønsker dette).

Leveringsbetingelser

Vi leverer i hele Danmark med Post Danmark, Logistica, GLS eller PP Jensen. Den typiske leveringstid er 1 dag for lagervarer. Du vil modtage en endelig bekræftelse når ordren er ekspederet med præcis leveringsdato.

Hvis opbæring bestilles i forbindelse med leveringen er det dit ansvar at tilgangsforhold til fragtmanden og hans special sækkevogn der kan klatre på trapper, er i orden. Vores ind og opbæring udføres kun af en enkelt fragtmand og ved hjælp af en special sækkevogn. Amerikanerkøleskabe bæres kun ind på timepris af special transport - dette skal aftales via Info@lysogfrys.dk inden bestilling. Lysogfrys.dk kan ikke drages til ansvar såfremt trappeopgangen eller kælderskakten er for smal, til at fragtmanden vurderer at produktet kan op/indbæres. Husk på at produktmål skal tillægges emballagen - og at dette kan fylde 10-15 cm i både Højde, bredde og dybde. I tilfælde hvor op/indbæring er umuligt, er det dit eget ansvar at booke flyttemænd der manuelt kan udpakke og bære produktet ind. Produktansvaret overgår i dette øjeblik til dig selv, og gebyret der er betalt for oplæringen tilbagebetales ikke.

I forbindelse med bortskaffelse er det et krav at produktet er afmonteret og placeret i første rum tættest på udgangen af huset/lejligheden.

Som kunde bedes du altid kontrollere pakkens indhold/tilstand ved modtagelse. Er pakken og/eller indholdet beskadiget når du modtager det, skal du anmelde det til fragtfirmaet omgående, eller ved skjulte skader senest 2 dage efter modtagelsen. lysogfrys.dk er ikke ansvarlig for varer, der er blevet beskadiget under transporten, dette ansvar ligger hos transportøren. Vi pakker altid varerne ind med største omhu, så risikoen for fragtskader minimeres.

Alle ordrer på lysogfrys.dk leveres gratis uanset ordrens størrelse. Dette gælder kun leverancer til Danmark. Skriv til os for priser på fragt til udlandet.

For at modtage den bestilte vare(r) skal du under ordreafgivelsen oplyse hvilken dag du ønsker produktet leveret. Derudover om din varer må stilles af fragtmanden - svares JA til dette overgår ansvaret for produktet til dig selv efter fragtmanden har stillet produktet.
Alle små pakker leveres med Post Danmark og her kræves en postadresse eller postboks for at modtage varen.

Reklamation:
Du skal reklamere indefor "rimelig tid" efter at du har opdaget manglen ved varen. Hvis du reklamerer indenfor 2 måneder, efter at manglen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig. Du bedes præcist angive og på forlangende vise, hvori manglen består.
Er reklamationen berettiget refunderer vi naturligvis dine (rimelige) fragtomkostninger.

Alle varer er desuden omfattet af købelovens regler om 24 måneders reklamationsret. Reklamationsretten betyder, at du som kunde kan klage over fejl og mangler ved varen, som er opstået inden 24 måneder efter købet.
Reklamationsretten dækker ikke, når fejl, skader eller slitage opstår på grund af forkert brug, manglende vedligeholdelse eller almindeligt slid.
Ved reklamation, fejl og mangler eller ved udeblevne leverancer kontakt venligst butikken på tlf. 69151565 eller info@lysogfrys.dk

Returvarer skal sendes til:
LysogFrys.dk
Industrivej Syd 9b
7400 Herning

Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav eller lignende.

Husk, at varen altid skal sendes tilbage i forsvarlig emballage, og husk at få en kvittering for afsendelse, så vi kan tilbagebetale dine fragtomkostninger (kun i forbindelse med godkendte reklamationer).

Klageadgang:
Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til Lysogfrys.dk - 69151565 - info@lysogfrys.dk. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til Forbrugerklagenævnet, såfremt betingelserne herfor er opfyldt. www.forbrug.dk. Alternativt kan der oprettes en småsag – se mere her: www.domstol.dk


Ansvarsfraskrivelse og garanti:

lysogfrys.dk har gjort det nemt for dig at få relevant information på andre hjememsider igennem links. Disse hjememsider er uden for lysogfrys.dk's kontrol. Vi kan derfor på ingen måde drages til ansvar for indholdet på disse sider.

lysogfrys.dk er ikke erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab som følge af at de bestilte varer kommer for sent frem til køber, eller de bestilte varer lider af mangler, når forsinkelsen eller manglerne skyldes købers handling eller undladelse eller forhold som ligger uden for lysogfrys.dk's kontrol, fx krig, oprør, uroligheder, brand, indgreb fra staten, beslaglæggelse, valutarestriktioner, arbejdskonflikter af enhver art, herunder strejke og lockout, eller lignende.

lysogfrys.dk afgiver ikke selvstændig garanti for de bestilte varer, og køber opnår kun de garantier, som producenten udsteder over for Køber.

Fortrydelsesret

Meddeler køber lysogfrys.dk, at køber har fortrudt sit køb inden 14 dage efter levering, tilbagebetaler lysogfrys.dk det modtagne beløb. Efter at du har meddelt at du fortryder dit køb har du 14 dage til at returnere varen.
Du skal inden 14 dage fra modtagelse give os meddelelse om, at du ønsker at fortryde dit køb. Meddelelsen skal gives ved info@lysogfrys.dk, eller på 69151565. I din meddelelse skal du gøre os tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret.

Du kan ikke fortryde ved blot at nægte modtagelse af varen uden samtidig at give os tydelig meddelelse om dette.

Efter at du har meddelt at du fortryder dit køb har du 14 dage til at returnere varen. Du skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varen. Ved returnering er du ansvarlig for, at varen er pakket forsvarligt ind. Du bærer risikoen for varen fra tidspunktet for varens levering.Visse varer kan i kraft af deres art ikke returneres med normal post. Dette gælder for store hvidevarer. Udgifterne for returnering af disse varer forventes højst at beløbe sig til ca. 1000 dkk.

Du mister din fortrydelsesret, hvis;
• du bryder forseglingen på varer eller ibrugtager varer, som af sundhedsbeskyttelses- eller hygiejnemæssige årssager ikke er egnet til at blive returneret.

Varer der returneres UFRANCO eller på efterkrav, nægtes modtagelse. Du bør sende varen forsvarligt emballeret - sammen med en kopi af fakturaen og skriv venligst tydeligt at du ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten og at du derfor ønsker af få tilbagebetalt varens pris. Vi anbefaler at du sender varen retur som forsigtig pakke med Post Danmark eller fragtmand alt efter varetype.


Retur varen sendes til:
lysogfrys.dk
Industrivej Syd 9B
7400 Herning

Disse returregler gælder alle varer solgt som fjernsalg (til private) - det gælder ikke varer afhentet i vor butik og heller ikke varer solgt til virksomheder.

lysogfrys.dk betaler de modtagne beløb, når den returnerede vare(r) er modtaget. Varen må være taget i brug svarende til hvad det er muligt at teste i en fysisk butik. Hvis varen er brugt udover dette, foretages en konkret vurdering af, hvad varen som brugt kan sælges for til en anden forbruger. En evt. værdiforringelse skal tilbagebetales ikke.

Varen må være taget i brug svarende til hvad det er muligt at teste i en fysisk butik. Du hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Med andre ord – du kan prøve varen på samme måde, som hvis du prøvede den i en fysisk butik. Hvis varen er brugt udover dette, foretages en konkret vurdering af varens handelsmæssige værdi. En evt. værdiforringelse tilbagebetales ikke.


Tilbagebetaling af købsbeløbet

Hvis du fortryder dit køb, får du naturligvis det beløb du har indbetalt til os, tilbage. I tilfælde af en værdiforringelse, som du hæfter for, fratrækkes denne købsbeløbet.
Hvis du benytter din fortrydelsesret, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, herunder
leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af dit eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet.

Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varen retur, med mindre du inden da har fremlagt dokumentation for at have returneret den.

 

Forbehold for ændringer:

lysogfrys.dk forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der gælder for denne website. Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig orienteret om der er sket ændringer.


Persondatapolitik:

For at du kan indgå aftale med os på lysogfrys.dk, har vi brug for følgende oplysninger:
Navn
Adresse
Telefonnummer
E-mail adresse

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere varen til dig.

Personoplysningerne registreres hos Lys&Frys ApS og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Direktøren og salgspersonalet for Lys&Frys ApS har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

Den dataansvarlige på lysogfrys.dk Line Juel - LJ@lysogfrys.dk.

Oplysninger afgivet til lysogfrys.dk videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

Ved tilmelding til nyhedsbrev registrerer vi din opgivne mailadresse. E-mailadressen videregives ikke til andre.

Som registreret hos Lys&Frys ApS har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til Lys&Frys ApS via info@lysogfrys.dk

Forbehold for ændringer:
lysogfrys.dk forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der gælder for denne website. Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig orienteret om der er sket ændringer.

Standardfortrydelsesformular som kan udfyldes ved returnering og vedlægges varen:

(denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)
- Til Lysogfrys.d, Industrivej Syd 9b, 7400 Herning, 69151565:
- Jeg/vi (*) meddeler herved, at jeg/vi (*) ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores (*) købsaftale om følgende varer (*)/levering af følgende tjenesteydelser (*)
- Bestilt den (*)/modtaget den (*)
- Forbrugerens navn (Forbrugernes navne)
- Forbrugerens adresse (Forbrugernes adresse)
- Forbrugerens underskrift (Forbrugernes underskrifter) (kun hvis formularens indhold meddeles på papir)
- Dato
(*) Det ikke relevante udstreges


Hjemmesiden www.lysogfrys.dk drives af firmaet:

Lys&Frys ApS CVR nr: 33587430
Tlf. 69151565,
Industrivej Syd 9B,
7400 Herning
info@lysogfrys.dk